Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-10-01

W sobotę (2016-10-01) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.

Miejsce:
Polski Związek Esperantystów
Warszawa
ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 10:30 Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń ZG które odbyły się 12 czerwca i 14 sierpnia 2016.
 4. Obchody Roku Zamenhofa w 2017 roku w Warszawie i w Białymstoku.
 5. Informacja PEJ o Kongresie TEJO we Wrocławiu
 6. Omówienie zasad dalszej współpracy pomiędzy PEJ a PEA
 7. Sprawy finansowe PZE.
 8. Informacja o stanie wpisu zmian do KRS-u
 9. Informacja o ostatnich imprezach esperanckich w kraju i na świecie
 10. Sprawy inne.
 11. Plan następnych zebrań i ich tematyka.
 12. Sprawy inne.
 13. Zakończenie zebrania