Esperanto komercyjnie

€¥$®

Nad korzyściami ekonomicznymi związanymi z upowszechnieniem esperanta można wiele napisać. Dość powiedzieć, że oszczędności sięgnęły by dziesiątków miliardów euro. Więcej a ten temat można przeczytać na stronie http://ekolingvo.com, gdzie znajduje się opracowanie naukowe na ten temat. Dostępne także w j. polskim.

Jednak nic tak nie przekonuje jak przykłady. Oto lista firm i instytucji, które używają języka esperanto w swojej komercyjnej działalności. Lista ta jest nie pełna i prawdopodobnie istnieje, jeszcze co najmniej kilka innych firm, które powinny znaleźć się na tej liście. Lista ta powstała z myślą o tym by pokazać, że esperanto jak najbardziej nadaje się dla komercyjnego świata.

Na serwerach Yahoo istnieje lista dyskusyjna per-esperanto-komerco, gdzie można nawiązać kontakt z osobami, które działają komercyjnie za pomocą esperanta.

(Jeżeli znasz firmę lub instytucję, która używa esperanta, proszę podeślij do nas jej namiary i opisz krótko (ok. 600 znaków) czym się ta firma zajmuje i jakie ma powiązania z ruchem lub w jaki sposób esperanto jest dla niej użyteczne)