ze świata

Esperanto na uniwersytecie Berlin Volkshochschule

Na uniwersytecie Volkshochschule w Berlinie w roku akademickim 2011/2012 odbywać się będą regularne kursy języka esperanto na poziomie A1 oraz A2. Uczelnia ta traktuje ten język na równi z innymi językami etnicznymi. Pojawienie się esperanta w ofercie tego uniwersytetu było wynikiem starań Niemieckiego Związeku Esperantystów (GEA). Serdecznie gratulujemy. W załącznikach skany informatorów z programem nauczania.

Subscribe to ze świata