Zarząd Główny PZE

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów od 2016-05-28
Aleksander Zdechlik – przewodniczący
Teruo Matsumoto – wiceprzewodniczący
Alina Mozer – skarbnik
Robert Kamiński – sekretarz
Agnieszka Mozer – członek zarządu
Marek Mazurkiewiczczłonek zarządu


Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów od 2013-01-19 do 2014-06-28
Stanisław Mandrak – przewodniczący
Barbara Pietrzak – wiceprzewodniczący
Teruo Matsumoto – II wiceprzewodniczący
Alina Mozer – skarbnik
Robert Kamiński – sekretarz
Łukasz Żebrowski – członek zarządu
Anna Maria Koniecpolska-Bień – członek zarządu 
Paweł Fischer-Kotowski – członek zarządu

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów od 2014-06-28 do 2015-05-23
Stanisław Mandrak – przewodniczący
Teruo Matsumoto – wiceprzewodniczący
Alina Mozer – skarbnik
Robert Kamiński – sekretarz
Paweł Fischer-Kotowski – członek zarządu
Agnieszka Mozer – członek zarządu

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów od 2015-05-23 do 2016-05-28
Stanisław Mandrak – przewodniczący
Teruo Matsumoto – wiceprzewodniczący
Alina Mozer – skarbnik
Robert Kamiński – sekretarz
Agnieszka Mozer – członek zarządu


Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na kadencję 2013-2016 został wybrany podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 19 stycznia 2013 roku w Warszawie.

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na kadencję 2016-2019 został wybrany (przez Walne Zgromadzenie) 28 maja 2016 podczas 35 Polskiego Kongresu Esperanckiego w Łodzi

Osoby wchodzące w skład Zarządu sprawują swoje funkcje społecznie.